perjantai 15. joulukuuta 2017

#YLPEÄSTIAMK

Ammattikorkeakoulu-urani alkoi palavasta halusta kouluttautua korkeammalle lukion jälkeen. Lukiossa ymmärsin, että se ei ole minulle sopiva oppimistapa vaan tarvitsen jotain käytännönläheisempää. Lukiota yhtään vähättelemättä, viimeiset opiskelukuukaudet olivat tuskastuttavia siitä syystä, etten edelleenkään tiennyt, mille alalle haluan. AMK kuitenkin tuntui oikealta, joten päätin lähteä testaamaan aiemman kokemuksen perusteella sosiaalialaa. Nyt olen kolmannen vuoden sosionomiopiskelija LAMKissa ja vaikka suunta on vielä ylöspäin, jopa eri alalle, niin en ole katunut hetkeäkään Lahdessa elämistäni ja oppimistani.

“Lahden ammattikorkeakoulussa tähdätään työelämään ja opitaan tekemällä. Opiskelu on käytännönläheistä ja opiskelija tekee siitä itsensä näköistä. (lamk.fi)” Olen ottanut kursseja kolmelta eri alalta LAMKin sisäisesti sekä käynyt myös muiden ammattikorkeakoulujen kesäkursseja, sillä olen alusta lähtien tähdännyt monialaisuuteen. Opintojen aikana olen päässyt suorittamaan kolme harjoittelua täysin erilaisissa työympäristöissä, jotka ovat antaneet minulle yhä lisää monipuolista osaamista. Ensi vuonna alan kirjoittaa opinnäytetyötäni, joka pyrkii aktiivisesti soveltamaan tietoa ja tekemään laaja-alaista käytännöntutkimusta elinkeinoelämän tarpeisiin. Lisäksi vuoden 2018 alusta LAMK liittyy osaksi LUT-korkeakouluja ja opiskelijayhteisömme monimuotoistuu entisestään.

Opiskelujeni ohella olen saanut olla monissa kivoissa jutuissa mukana, kuten Limuradio, LAMKpromo (ent. markkinointitutor) ja vertaistutorointi. Suurin kiitos kuitenkin kuuluu Lahden ammattikorkeakoulun lakisääteiselle opiskelijakunnalle kahdesta viimeisestä järjestövuodesta, jotka olen saanut kokea eri rooleissa. Olen oppinut paljon uusia asioita ja päässyt kehittämään itseäni niin, että se varmasti hyödyttää minua tulevaisuudessa. Onnekseni opiskelijakuntatoimintani ei lopu myöskään tähän vuoteen, vaan saan jatkaa ensi vuonna LAMKOn puheenjohtajana. Pyrin olemaan luottamuksen arvoinen ja toivon, että kehitämme LAMKOa ja yhtä lailla LAMKia entistä paremmaksi edunvalvonta ja koulutus edellä.

#ylpeästiAMK

-------
My university of applied sciences career began of the burning desire to get higher educated after upper secondary school. In college, I realized that it was not a suitable way for me to learn, I needed something more pragmatic. Without underestimating high school, the last few months of study were painstaking because I still didn’t know which line of study I wanted to start. However, UAS felt right, so I decided to test the bachelor of Social Services line based on past experience. Now, I am a third-year student of Social Services at Lahti UAS and although I’m reaching for another goal, even in different area of study, I have not regretted a single moment of living and learning in Lahti.

"Lahti University of Applied Sciences aims at working life and learning by doing. Studying is practical and the student shapes it just right for themselves." I've taken courses in three different departments of Lahti UAS and also got summer courses from other universities of applied sciences, because I have aimed to multidisciplinary studying from the beginning. During the studies, I have been able to carry out three practical trainings at completely different working environments, which have given me more and more versatile skills. Next year, I will write my thesis, which is actively seeking to adapt knowledge and conduct a broad-based research study for the needs of business life. In addition, since the beginning of 2018, Lahti UAS is becoming a part of LUT group and the student community is becoming even more diverse.

As a plus side to my studies, I have been involved in many nice activities, such as Limuradio, LAMKpromo (ex. marketing tutor) and peer tutoring. However, the biggest thanks go to the Lahti University of Applied Sciences statutory student union for the last two operative years that I've been able to experience in different roles. I've learned a lot of new things and could develop myself in such a way that it will definitely benefit me in the future. Fortunately, my student union work does not stop this year, since I will continue next year as LAMKO's chairman. I aspire to be trustworthy and I hope that we will improve LAMKO as well as LAMK for better, promotion of interests and education above all.

Proudly UAS student.

GREETINGS
KEDU