torstai 12. marraskuuta 2015

Markkinointitutorkoulutuspäivät | marketing tutor training days

KOULUTUKSET FELLMANNICAMPUKSELLA / TRAININGS AT FELLMANNICAMPUS
Koulutus / Training 1: Tuesday 6.10.2015
16.30-17.30 Yleistä LAMKista, opintojaksosta ja opintojakson sisältö / General information and contents of the course
Eija Lantta, opintoasiainjohtaja ja Heidi Hujanen, student union LAMKO
17.30-18.30 Tutustuminen oppimisympäristöihin / Getting to know the learning environments
LAMKO, LiMu Radio, Neloskerros, M.Idea, BYOD Aid, LAMK Sports ja Motions, SimuLti, LAMKES, DuuniExpo, Linkku
18.30-20.00 ”No mitä mä sit markkinointitutorina oikeesti teen?” Ideointia, suunnittelua, eri välineiden läpikäyntiä – käytännön toimenpiteet työn alle / "So what is it that I do as a marketing tutor?" Planning and brainstorming, going through the different methods
Mari Rosberg & Terhi Kuisma & Nina Into
Koulutus / Training 2: Thursday 8.10.2015
16.30-17.15 Haku- ja valinta-asiat / General information about admissions
Eija Lantta, opintoasiainjohtaja
17.15-18.00 Kampuskehitys / Campus development
Satu Hyökki
18.00-20.00 Esiintymistaito / presentation skills
Heli Kamaja
Tämä koulutuspäivien ohjelma oli siis Reppu-sivulta kopioitu.Lisään kuitekin myös hieman omin sanoin päivien sisältöä.
I copied this training info from Reppu page.
Now I'll add something more about the training days in my own words.


Miulla ei ollut koulutuspäivistä oikeastaan mitään ennakko-odotuksia. Jännää oli nähdä, minkälaista porukkaa haki markkinointitutoriksi. Meitä oli alle kymmenen, kaksi oli vaihtareita. Yksi tuttu naama sieltä jopa löytyi, mutta se on tietenkin kiva, että on uusia kasvoja. Saatiin myös päiväkirjat!

I didn't have any expectations about the training days. I was excited to see what kind of people applied for marketing tutoring. There were less than ten of us and two were exchange students. There was actually only one familiar face, but of course it's fun to meet new people. We also got our journals!


Meille esiteltiin hoitajankadun simulaatiotilaa (teoriassa, ei käyty siis paikanpäällä). Ylempänä on listattu kaikki esittelykohteet - ja aion tulevaisuudessa esitellä näitäkin tarkemmin erikseen, joten en ala sen enempää nyt selittää.

SimuLti - simulation room, was introduced to us (in theory, so we didn't actually visit there). There's a list of all what was presented to us and I will make posts about them individually in the future, so I won't ramble about them in this post.


En ollut koskaan tiennyt, missä LiMu radion tilat edes ovat - saatika sitten nähnyt niitä. Se oli mielenkiintoista vaikka pojat eivät olleetkaan innoissaan esittelemässä paikkaa tai toimintaa. :D Ehkä saan tästäkin myöhemmin jotai sisäpiirin tietoa.
Toinen oli M.Idea (mediatoimisto). Vaikka heidän toimiston sijainti on suht helpossa paikassa, en koskaan ollut kiinnittänyt huomiota - etenkään koska en tiennyt mikä se on. Se oli myös mielenkiintoista ja odotan innolla, jos pääsen tekemään esittelyn heistäkin!

I never knew where LiMu Radio's office was - let alone seen the office. Now that I've seen it, I'm really interested even though the guys weren't too thrilled to present the place or their working at that moment. :D Maybe later I can get some insides about that too.
The other one was M.Idea (media office). Even though their office is in a pretty easy place, I had never payed attention to it - especially because I didn't know what it was. It was also really interesting and I'm excited to possibly make a post about them too!


Pääsin myös ekaa kertaa käymään FellmanniCampuksen liikuntatiloissa. Sekin on jostain syystä jäänyt hämärän peittoon.

I also visited the FellmanniCampus gym for the first time. It's also been somewhat a mystery for me for this long.


Toisena päivänä saimme lisätietoa haku- ja valinta-asioista, kuulimme faktatietoa uudesta kampuksesta, puhuimme ja opimme hieman esiintymistaidosta, sekä aikalailla vaan juteltiin näistä kaikista, markkinoinnista, mahdollisuuksista ja kiinnostuksista. Kiva ja helppo päivä, mutta odotan silti enemmän innolla SoMe- ja blogikoulutuksia. :)

On the second day we got some more info about admissions, heard facts about the new Campus, talked and learned about presentation skills and just had a word about these subjects, marketing, opportunities and interests. Nice and easy training day, but I'm still looking more forward to the social media and blog workshops. :)

Ja kyllä, toi otsikko kyllä taitaa olla yhdyssanamonsteri. :D
And yes, that title is a real compound word monster in Finnish. :D

T E R V E I S I N - G R E E T I N G S
KEDU

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti