keskiviikko 28. lokakuuta 2015

Sosterkan tutoreiden kalenteriprojekti 2016 | Charity calendar project (social and health care peer tutors from Lahti UAS) 2016

Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan vertaistutorit starttasivat lokakuun alussa hyväntekeväisyyskalenteriprojektin. Idea oli syntynyt vain muutamia viikkoja ennen projektin aloitusta, joten kalenterin suunnittelu ja itse tekeminen eteni nopeasti.

Idea lähti puhtaasta halusta tehdä hyvää ja kokeilla uutta projektia, josta muutkin hyötyisivät tai vähintään saisivat hyvän mielen. Sosterkan tutorit ovat alusta lähtien järjestäneet kuvaajan, kuvausvälineet, kuvauspäivät ja -paikat, sekä rekvisiitat itse, joten kalenterin tekokustannukset pyritään kattamaan lahjoituksilla.

Kalenterikuvia otettiin kolmena päivänä, joka päivä vähintään kolmen tunnin ajan. Kuvauksista otettiin myös parilta päivältä materiaalia kulissien takaa. Kyseisiä videoita ja kuvia tullaan julkaisemaan kalenteriprojektin Facebook-sivulla. (https://www.facebook.com/Sosterkantutorit)

Kyseessä on siis hyväntekeväisyysprojekti, jonka tuotto lahjoitetaan Päijät-Hämeen keskussairaalan lastenosastoille. Koko raha tullaan käyttämään lasten viihtyvyyteen.
Mikäpä olisi parempi syy lähteä mukaan tukemaan projektia kuin tämä!

Kalenterin teemana on erilaisuus - ja joka kuukaudelle on keksitty toinen toistaan monipuolisempia kuvia kalenterin aiheeseen liittyen. Kalenterille pyritään myös saamaan mahdollisimman laajasti sponsoreita ja tavoitteena on myydä kaikki painetut kappaleet kalenterista, jotta saadaan kerättyä mainio lahjoitussumma.

Yksi kalenteri maksaa 10€ ja ne tulevat myyntiin joulukuun alkuun mennessä.

Kalentereita voi kysellä Sosterkan tutoreilta tai yllä olevasta numerosta heti kun kalenterit ovat tulleet painosta. Siitä ilmoitetaan projektin Facebook-sivulla.

T E R V E I S I N
KEDU

-- IN ENGLISH --

The social and health care peer tutors from Lahti UAS started a charity calendar project in early October. The idea came to life just a few weeks before the project actually started, so all the planning and the making of the calendar escalated pretty quickly.

The idea started purely from the wish to make something good and to try a new project, which benefits others or at least gives a smile on their face. Social and health care peer tutors have arranged their own photographer, equipment, photo shoot days and places - as well as the properties, so the costs of producing the calendar are intended to be compensated by the donations.

The calendar pictures were shot during three days and every day the photo shoot went on at least three hours. There's also some behind the scenes material from couple of the days. The making of -material will be published on the project's Facebook page. (https://www.facebook.com/Sosterkantutorit)

It's fully a charity project and all the profit will be donated to the Päijät-Häme central hospital's children's department. The profit in it's entirety will be invested in the comfort of the children.
What would be a better cause to join and support the project than this!

The theme of the calendar is difference - and for each month there's one picture after another more diverse. Large and various sponsors are welcome, because the goal is to sell all the calendars as well as get an outstanding amount of donations.

One calendar will cost 10€ and they'll come out for sale by the beginning of December.

You can start asking for calendars from the peer tutors of the faculty of social and health care or the phone number above, as soon as they're printed. There will be a notification on the Facebook page when the calendars are out for sale.

G R E E T I N G S
KEDU

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti