keskiviikko 28. lokakuuta 2015

Sosterkan tutoreiden kalenteriprojekti 2016 | Charity calendar project (social and health care peer tutors from Lahti UAS) 2016

Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan vertaistutorit starttasivat lokakuun alussa hyväntekeväisyyskalenteriprojektin. Idea oli syntynyt vain muutamia viikkoja ennen projektin aloitusta, joten kalenterin suunnittelu ja itse tekeminen eteni nopeasti.

Idea lähti puhtaasta halusta tehdä hyvää ja kokeilla uutta projektia, josta muutkin hyötyisivät tai vähintään saisivat hyvän mielen. Sosterkan tutorit ovat alusta lähtien järjestäneet kuvaajan, kuvausvälineet, kuvauspäivät ja -paikat, sekä rekvisiitat itse, joten kalenterin tekokustannukset pyritään kattamaan lahjoituksilla.

Kalenterikuvia otettiin kolmena päivänä, joka päivä vähintään kolmen tunnin ajan. Kuvauksista otettiin myös parilta päivältä materiaalia kulissien takaa. Kyseisiä videoita ja kuvia tullaan julkaisemaan kalenteriprojektin Facebook-sivulla. (https://www.facebook.com/Sosterkantutorit)

Kyseessä on siis hyväntekeväisyysprojekti, jonka tuotto lahjoitetaan Päijät-Hämeen keskussairaalan lastenosastoille. Koko raha tullaan käyttämään lasten viihtyvyyteen.
Mikäpä olisi parempi syy lähteä mukaan tukemaan projektia kuin tämä!

Kalenterin teemana on erilaisuus - ja joka kuukaudelle on keksitty toinen toistaan monipuolisempia kuvia kalenterin aiheeseen liittyen. Kalenterille pyritään myös saamaan mahdollisimman laajasti sponsoreita ja tavoitteena on myydä kaikki painetut kappaleet kalenterista, jotta saadaan kerättyä mainio lahjoitussumma.

Yksi kalenteri maksaa 10€ ja ne tulevat myyntiin joulukuun alkuun mennessä.

Kalentereita voi kysellä Sosterkan tutoreilta tai yllä olevasta numerosta heti kun kalenterit ovat tulleet painosta. Siitä ilmoitetaan projektin Facebook-sivulla.

T E R V E I S I N
KEDU

-- IN ENGLISH --

The social and health care peer tutors from Lahti UAS started a charity calendar project in early October. The idea came to life just a few weeks before the project actually started, so all the planning and the making of the calendar escalated pretty quickly.

The idea started purely from the wish to make something good and to try a new project, which benefits others or at least gives a smile on their face. Social and health care peer tutors have arranged their own photographer, equipment, photo shoot days and places - as well as the properties, so the costs of producing the calendar are intended to be compensated by the donations.

The calendar pictures were shot during three days and every day the photo shoot went on at least three hours. There's also some behind the scenes material from couple of the days. The making of -material will be published on the project's Facebook page. (https://www.facebook.com/Sosterkantutorit)

It's fully a charity project and all the profit will be donated to the Päijät-Häme central hospital's children's department. The profit in it's entirety will be invested in the comfort of the children.
What would be a better cause to join and support the project than this!

The theme of the calendar is difference - and for each month there's one picture after another more diverse. Large and various sponsors are welcome, because the goal is to sell all the calendars as well as get an outstanding amount of donations.

One calendar will cost 10€ and they'll come out for sale by the beginning of December.

You can start asking for calendars from the peer tutors of the faculty of social and health care or the phone number above, as soon as they're printed. There will be a notification on the Facebook page when the calendars are out for sale.

G R E E T I N G S
KEDU

sunnuntai 25. lokakuuta 2015

Turvallisuusiltapäivä | Safety afternoon

Koska oon niin hauska ihminen - tai ainakin luulen olevani.... ajattelin väsätä tällasen hauskan koosteen siitä, mitä turvallisuusiltapäivästä jäi käteen.

Ottakaa huomioon, että tämä turvallisuusluento oli siis perjantaina, iltapäivällä.
Joten nämä seuraavat sanat, lauseet, tapahtumat, yms. siis oikeasti olivat osa luentoa.
Tarkoituksella tai ei.. Ainakin yleisöllä oli hauskaa, sillä välillä naurusta ei meinannut tulla loppua!

 • tissit
 • bisse
 • #vajakki
 • vaahtoa tuhnuaa tötterön päästä
 • pikapalopostin viihdekäyttö
 • syntymäkänni
 • jalka penkin välissä
 • ei sotketa puuroja ja vellejä
 • yhteinen historia
 • kolmen kimppa
 • puristelu
 • suulla tunnustelu

Että.... Niin.
Jokainen voi tehdä omat johtopäätöksensä - jätän mielikuvituksen varaan tällä kertaa.

Okei, okei. Oikeesti tämä jäi käteen:

Toivottavasti tykkäsitte!

T e r v e i s i n
KEDU

-- IN ENGLISH --

Safety afternoon

Because I'm such a funny person - or at least I think I am.... I thought I'd write down a funny compilation of the things that actually imprinted on my mind.

(Half of these phrases loses their catch when translating, but I'm trying it anyway :D)

Notice the fact that this safety lecture was indeed on Friday afternoon.
So these next words, statements, incident, etc. really were part of the lesson.
On purpose or not.. At least the audience had a blast, because some couldn't properly stop laughing!

 • boobs
 • beer
 • #retard
 • foam is bursting out of a pipe
 • using a fire hydrant for entertainment
 • being drunk since birth
 • foot in between a chair
 • let's not confuse porridge with gruel
 • some history together
 • threesome
 • groping
 • touching with mouth

So.... Yeah.
Everyone can make their own conclusions - I'll leave the rest for your imagination.

Okay, okay. This is what we actually have left of the lecture:

Hope you liked it!

G r e e t i n g s
KEDU

tiistai 13. lokakuuta 2015

Tämä laiskiainen sai kuitekin harjoittelupaikan | This sloth got a practical training place after all

Nyt on ensimmäinen harkkapäivä takana!

HUHHEIJAA!

Kerrotaanpas hieman taustaa tämän syvän huokaisun takaa.

Olipa kerran nuori opiskelija tyttö, jolla ei ollut harjoittelupaikkaa vain viikkoa ennen harkan alkamista.
Jep, se olin mie.
Osakseen omaa laiskuuttaan, hajamielisyyttään ja henkilökohtaisen elämän tapahtumia syyttäen, en ollut löytänyt harkkapaikkaa ajoissa.
Olin kyllä soitellut ja laittanut sähköpostia miuta kiinnostaviin paikkoihin, mutta tosi hitaalla tahdilla ja aika alkoi loppumaan.

Sain harkkapaikan 4 arkipäivää ennen harkan alkua.


Maanantaina (5.10.) soittelin paniikissa kaikki paikat läpi, mitä keksin.
Osasta ei vastattu ja muista vastattiin kieltävästi.
Laitoin myös noin miljoona sähköpostia - tai luin vanhoja, jotka olivat kaikki kieltäviä.
Alunperin olin kiinnostunut päihde- ja/tai mielenterveyspuolesta, mutta vaihdoin kohdealuetta jo aika kauas siitä, sillä oli enää viikko aikaa löytää edes joku paikka.
Lahessa sen oli oltava asumis- ja taloudellisista syistä.

Soitin kyllä stressi-kuumotus-paniikki-ärsytys-romahdustilassani yhteen paikkaan Lappeenrannan suuntaan, mutta (onneksi) sieltäkin tuli kieltävää, sillä en realistisesti ajateltuna olisi voinut siellä asua kymmentä viikkoa.

Masennuksissani lopetin soittelun n. 3 tunnin yrittämisen jälkeen.
Siitä alle tunnin päästä miulle soitettiin takasin yhdestä numerosta, johon olin aiemmin soittanut.

Pidin jälleen mainospuheeni:
"Moi, mie oon Tiia. Toisen vuoden sosionomiopiskelija LAMKista ja etin harkkapaikkaa. Tässä on vaan sellanen juttu, että harkan ois tarkotus alkaa ensi maanantaina...."

Sieltä vastattiinkin ettei heillä ole ketään harkassa, mutta hänen täytyisi vielä varmistaa iltavuoroon tulevilta sosionomeilta, miten harjoittelu onnistuisi - ja sanoi soittavansa huomenna uudelleen.

Tämä oli paras vastaus, mitä olin saanut koko etsimisaikana, joten jaksoin vielä odottaa yhden päivän romahtamatta täysin.

Seuraavana päivänä olin malttamaton, sillo soittoa ei kuulunut aamulla tai aamupäivällä, kuten olin jostain syystä olettanut. Soitin siis sinne ja sainkin pian vastaukseni: tervetuloa harjoitteluun!


Sovimme tapaamisajan, kiitin paikasta, suljin puhelimen ja tein voitontanssin.
Sitten muistin, että unohdin kysyä paikan tietoja yhteen lomakkeeseen.
Jouduin heti tekstaamaan perään, että saisinko sähköpostiosoitteen, josta voisin tiedustella lisää - nolotti liikaa soittaa.. :D

Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin.
Nyt sitten 10 viikkoa duunia - ja ainakin ekat pari viikkoa menee varmaan jännityspäissään ihan sukkelasti ohi.

Päivittelen jossain kohtaa lisää harkkajuttuja, miten sujuu, mikä fiilis, jne. :)
Kyselkää, jos tulee nyt jotain mieleen!

T e r v e i s i n 
KEDU

-- IN ENGLISH --

First day of practical training is finally done!

PHEW!

Let's tell you the story behind this deep sigh.

Once upon a time there was a young girl student without a practical training place only a week before the training was supposed to start.
Yeap, it was me.
I partly blame my own laziness, absent-mindedness and incidents in my personal life that I didn't find a training place earlier.
I had been calling and sending emails to places I was interested in, but I was sluggish and time was running out.

I got a practical training place 4 working days before the training actually started.

On Monday (5.10.) I panicked and called literally everywhere.
Some didn't pick up and others just said no.
I also send about a million emails - and read old replies, which were all negative
I was interested in working with intoxicant abusers and/or people with mental disorders, but I switched my focus group pretty far from that, because I only had a week to find something.
The place had to be in Lahti, because of housing and financial reasons.

I had a stress-terror-panic-irritation-breakdown moment and I did call one place in Lappeenranta, but (luckily) they also said no. Realistically I couldn't have spent 10 weeks there.

After 3 hours of trying and getting turned down, I stopped calling.
About an hour passed and a number I had called earlier called me back.

I threw in my pitch again:
"Hey, my name is Tiia. I've just started my second year of bachelor of social service studies in Lahti UAS and I'm searching for a practical training place. Here's just a one little twist.. The training should start next Monday.."

They answered that they have no one training at the moment, but they'd have to run this through the employees that has the bachelor of social service qualification. They said that they'd call back tomorrow.

This was the best answer I had gotten so far, so I managed through one more day without getting an absolute mental breakdown.

The next day I was too impatient - and because they didn't call me in the morning or right after midday, I called them. I got my answer quickly: welcome to practical training!


We set a date and a time, I thanked them for the training place, closed the phone and danced a little victory dance.
Then I remembered that I was supposed to ask some information for a form.
I had to text them right back to ask for an email address, so I could get some info - I was too embarrassed to call them again.. :D

But all's well that ends well.
Now I'm working there for 10 weeks - and couple of the first weeks probably goes past in a nervous haze very quickly.

I will be updating something of my training later, how's going and what am I feeling, etc. :)
Ask me, if you have anything in mind!

G r e e t i n g s
KEDU

lauantai 3. lokakuuta 2015

Opiskelijatutortunnit | Tutoring classes for freshmen

Meillä piti torstaina olla opiskelijatutortunti eräälle aloittaneelle ryhmälle.
Se on siis opiskelijatutoreiden eli vertaistutoreiden pitämä tunti fukseille eli uusille opiskelijoille.

Kukaan ei tullut paikalle.

Tunneilla:

 • annetaa tärkeää infoa opiskelijalta toiselle
 • käydään läpi, miten on koulu alkanut ja sujunut
 • fuksit saavat kysyä mitä tahansa kysymyksiä, mitkä askarruttaa
 • saa antaa risuja ja ruusuja koulusta, tutoroinnista, mistä vain
 • ryhmäytetään opiskelijoita, jos tarvetta - tai jos halutaan vaan leikkiä ;)
 • on helppo tuoda esille mieltä painavia asioita
 • käytännön asioita: esim. tekninen tuki, järjestelmien käyttö
 • vapaata keskustelua/toimintaa

Läsnäolopakkoahan opiskelijatutortunneilla ei ole, kuten suurimmassa osassa lähiopetustakaan ei ole, mutta se ei tarkoita etteikö sinne kannattaisi mennä vaikkei kukaan velvoita olemaan paikalla eikä nimiä kerätä.

Opiskelijatutortunneille kannattaa tulla, jos:

 • haluaa tavata tutoreita
 • tarvitsee muuta tutorointia esim. tukiopetusta
 • on kysyttävää
 • tarvitsee apua/neuvoja jossakin
 • haluaa antaa palautetta
 • jokin vaivaa
 • haluaa tuoretta infoa
 • tarvitaan ryhmäytystä

Tietenkin tutoreita harmitti ettei yksikään opiskelija eksynyt paikalle ja tehtiin työtä "turhaan", mutta emme voi missään kohtaa pakottaa ketään tunneille emmekä voi väittää tunteja pakollisiksi. Oman harkinnan mukaan jokainen miettii, onko se tarpeellista ja haluaako tulla paikalle.

Tässä kyseisessä tapauksessa asiat selvisivät ja ovat OK, mutta haluan puhua silti vielä yleisesti.

Osallistumalla fuksit kuitenkin osoittaisivat arvostusta meidän tekemää työtä kohtaan.
Tutortunnit ovat myös varma paikka nähdä tutoreita, jotka eivät välttämättä muuten satu koululle samaan aikaan - ja tuntuu että ei olla tavoitettavissa.
Tietenkin aina voi laittaa viestiä, jos on mitä tahansa asiaa eikä välttämättä uskalla puhua kaikkien edessä, mutta osasta myös tunneilla on kiva keskustella kasvotusten.
Koska tutorit ovat itsekin opiskelijoita, saavat fuksit hieman eri näkemyksiä esimerkiksi kursseista, tapahtumista tai muista käytännön asioista, joita normaaleissa infoissa tai opettajilta ei saa.

Suosittelen ainankin kerran käymään opiskelijatutortunnilla, koska niiden pointtia ei välttämättä ymmärrä ennenkuin on siellä käynyt ja itse todennut, millainen tunti se on.

Painottaisin, että tutortunnit ovat vain opiskelijoiden parhaaksi suunniteltu ja oikeasti hyödyllisiä.
Tutortuntien mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.


T e r v e i s i n 
K E D U

-- IN ENGLISH --

We were supposed to have a tutoring lesson for a freshman class on Thursday.
It's a class for new students hosted by peer tutors.

No one showed up.

What we do during the class:
 • share important information from a student to another
 • go through any feelings and experience on how has the studies started
 • freshmen can ask any questions they have on their mind
 • give bouquets and brickbats about school, tutoring, anything
 • do some teamwork and get the group more comfortable with each other - or just play around ;)
 • it's easy to open up if there's something on your mind
 • practical things, like technical support and learning the systems
 • free communicating and activity

It's not compulsory to attend these classes, like no one forces you to be present at normal classes or keeps a list of names either, but it doesn't mean that you shouldn't go anyway.

You should attend, if you:

 • want to meet tutors
 • need any tutoring, like help with your studies
 • have something to ask
 • need help or advice in anything
 • want to give feedback
 • are bothered by something
 • want all the newest info
 • need to work on your group or team spirit

Of course tutors were bummed that no one came and we did some work "for nothing", but will never force anyone to attend and we can't tell anyone that it's a must, because it's voluntary. Everyone can think, if they need or want to show up. It's up to you.

In this particular case, everything is cleared up and okay, but I still want to talk about this in general.

By their presence, freshmen can show their appreciation towards the work we tutors do.
Tutoring classes are the best way to reach tutors face to face, because we might not always bump into each other in school - and it might feel like we're out of reach.
You can always message any tutor about anything, if you don't want to talk in front of everyone else, but some students find it nicer to talk face to face.
Because peer tutors are students themselves, freshmen get a different view and a closer look on courses, events or other practical things - which normal info situations or teachers can't offer.

I recommend to at least once attend this kind of tutoring lesson, because you might not understand the point of those classes before you actually go there and see what's it like.

I'd highlight the fact, that tutoring classes are kept only for the benefit of students and they're really useful.
The possibilities of a tutoring lesson are limitless. We can do or talk about almost anything we want and need to.

G r e e t i n g s
KEDU